Menu Content/Inhalt
Start
Informacje podstawowe
06.01.2008.
INFORMACJE PODSTAWOWE

SNELS jest organizacją skupiającą osoby zajmujące się zawodowo niezależnym rzeczoznawstwem w szkodach ubezpieczeniowych. Obszarem działalności jest Polska. Podstawowe zadania SNELS to: Integracja specjalistów zajmujących się obsługą szkód Promocja niezależnego rzeczoznawstwa w roszczeniach i stratach Reprezentacja członków Stowarzyszenia w zakresie ich interesów zawodowych Ochrona niezależności i niezawisłości członków Stowarzyszenia Rozwijanie wiedzy zawodowej członków i wspierania ich w utrzymywaniu wysokiego profesjonalnego poziomu świadczonych usług Wprowadzanie międzynarodowych standardów obsługi szkód w ubezpieczeniach Zapewnienie przestrzegania reguł etyki zawodowej rzeczoznawców
 
UDZIAŁ W ORGANIZACJACH MIĘDZYNAROWYCH
SNELS jest członkiem europejskiej federacji stowarzyszeń rzeczoznawców FUEDI. Wszelkie informacje na temat prac FUEDI zawiera strona internetowa http://www.fuedi.eu .
 
SZKOLENIA
SNELS organizuje szkolenia zawodowe dla rzeczoznawców i certyfikację umiejętności. Informacje o najbliższym szkoleniu przedstawione są tutaj.